โรงเรียนบ้านศรีพนม

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Error
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
E-mail Print

 

ชื่อ           นายอนุพงศ์  รัตนถิรกุล

ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ   ชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา  การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)


ชื่อ           นายนิกูล  บัวทอง 

ตำแหน่ง    ครู

วิทยฐานะ   ชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา  การบริหารการศึกษา (ศษ.บ.)    ชื่อ           นางกาญจุรีย์   ชิตเพชร 

ตำแหน่ง     ครู

วิทยฐานะ   ชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)    


ชื่อ           นางสาวไตรทิพ ประชุมรัตน์

ตำแหน่ง     ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ   -

วุฒิการศึกษา  ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)    

ชื่อ           นางสาวอัมพร  มาฆทาน

ตำแหน่ง    ครู

วิทยฐานะ   ชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา  การประถมศึกษา/พลศึกษา (ค.บ.)


ชื่อ นางศุภรพิศ  ไชยแขวง

ตำแหน่ง     ครู

วิทยฐานะ   ชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)


ชื่อ           นางอัจฉริยาพร  ธรรมรักษา

ตำแหน่ง     ครู

วิทยฐานะ   ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา  คหกรรมศาสตร์ (ค.บ.)                    

ชื่อ นางวานิดา  คชสวัสดิ์

ตำแหน่ง     ครู

วิทยฐานะ   ชำนาญการ                                      

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 


ชื่อ           นางสายเพ็ญ  บุญทองแก้ว

ตำแหน่ง     ครู

วิทยฐานะ   -

วุฒิการศึกษา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (วท.บ.)          


ชื่อ           นางสาวจันฑิรา ชีทอง

ตำแหน่ง     ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ   -

วุฒิการศึกษา  คณิตศาสตร์  (กศ.บ.)             


ชื่อ           นางอมรรัตน์  คงคาชัย

ตำแหน่ง     ครูอัตราจ้าง

วิทยฐานะ   -

วุฒิการศึกษา  ปฐมวัย (ค.บ.)                           


ชื่อ           นางพนิดา  สันหลี

ตำแหน่ง     ครูธุรการ

วิทยฐานะ   -

วุฒิการศึกษา  การจัดการทั่วไป (ศศ.บ.)             


ชื่อ              นายจำรัส  เสมรอด

ตำแหน่ง       ช่างไม้

วิทยฐานะ   -

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาปีที่ 6                      


ชื่อ              นางสาวเพ็ญศรี  ปานกุล

ตำแหน่ง       ครูพี่เลี้ยง

วิทยฐานะ   -

วุฒิการศึกษา     การบริหารการศึกษา (ค.ม.)      


 

 

  

เว็บลิงค์

Public
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
คุรุสภา
ศูนย์ปกิบัติการ สพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Guruonline
Training Obec
TEPE Online
สมศ.
สทศ.
ก.พ.ร.
สถาบันพัฒนาครูฯ (สคบศ.)
ตรวจสอบการขอใบประกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบการต่อใบประกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบการชำระเงิน ชพค.-ชพส.
ThaiLIS
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ.
ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 


Local

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพม 11
ศธจ.สุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อบจ.สุราษฎร์ธานี
อบต.ประสงค์
สถานที่ท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนท่าชนะ
แผนที่สุราษฎร์ธานี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขตพื้นที่ ปี 2560
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาค ปี2560


Other
ดูเว็บการศึกษาอื่นๆ
ดูทีวี-หนังสือพิมพ์
กฎหมาย ระเบียบทางการศึกษา
พยากรณ์อากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา
ครูไทย
ครูบ้านนอก
สหวิชาดอทคอม
วัดผลจุดคอม
ตรวจสอบลากกินแบ่งรัฐบาล
ทดสอบความเร็ว Internet

หลักเกณฑ์วิทยฐานะ

  คู่มือการประเมิน


Login

ข้อมูลโรงเรียน

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน

รวมลิงค์แหล่งความรู้Statistic

Content View Hits : 152947

Who's Online

We have 18 guests online