โรงเรียนบ้านศรีพนม

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Error
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
โรงเรียนบ้านศรีพนม

รับเกียรติบัตร

E-mail Print

โรงเรียนบ้านศรีพนม ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนที่จัดกิจกรรมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีคะแนนผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 สูงกว่าระดับประเทศ ความสามารถทุกด้าน โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคุณครูอัจฉรา ธรรมรักษา เป็นครูประจำชั้น

 

ปลูกป่าเพื่อควาสมานฉันท์

E-mail Print

นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีพนม เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อความสมานฉันท์ เทอดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 67 ปี องค์การอุตสาหกรรมป่าให้ ร่วมกับสวนป่าท่าชนะ และนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียง เป็นการสร้างผืนป่าให้เขียวขจี ปลูกความดีเพื่อแผ่นดิน

 

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

E-mail Print

โรงเรียนบ้านศรีพนม ได้จัดพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557  เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อบูรพาจารย์ โดยมีนายอนุพงศ์  รัตนถิรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

 

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

E-mail Print

โรงเรียนบ้านศรีพนม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2557 โดยโรงเรียนมีกองลูกเสือ 3 กอง ได้แก่กองลูกเสือสำรอง กองลูกเสือสามัญ และกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลังเสร็จสิ้นพิธีเหล่าลูกเสือได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกัน

 

ทัศนศึกษา

E-mail Print

นายอนุพงศ์  รัตนถิรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีพนม นำคณะครูและนักเรียนทัศนศึกษา โดยนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดกระบี่ เพื่อศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และแหล่งเรียนรู้สำคัญของจังหวัดกระบี่

 


Page 3 of 22

เว็บลิงค์

Public
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
คุรุสภา
ศูนย์ปกิบัติการ สพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Guruonline
Training Obec
TEPE Online
สมศ.
สทศ.
ก.พ.ร.
สถาบันพัฒนาครูฯ (สคบศ.)
ตรวจสอบการขอใบประกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบการต่อใบประกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบการชำระเงิน ชพค.-ชพส.
ThaiLIS
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ.
ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 


Local

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพม 11
ศธจ.สุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อบจ.สุราษฎร์ธานี
อบต.ประสงค์
สถานที่ท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนท่าชนะ
แผนที่สุราษฎร์ธานี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขตพื้นที่ ปี 2560
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาค ปี2560


Other
ดูเว็บการศึกษาอื่นๆ
ดูทีวี-หนังสือพิมพ์
กฎหมาย ระเบียบทางการศึกษา
พยากรณ์อากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา
ครูไทย
ครูบ้านนอก
สหวิชาดอทคอม
วัดผลจุดคอม
ตรวจสอบลากกินแบ่งรัฐบาล
ทดสอบความเร็ว Internet

หลักเกณฑ์วิทยฐานะ

  คู่มือการประเมิน


Login

ข้อมูลโรงเรียน

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน

รวมลิงค์แหล่งความรู้Statistic

Content View Hits : 152950

Thakrajai RSS Service

feed-image Feed Entries

Who's Online

We have 30 guests online